Konkursy na stanowiska


22-01-2013

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy specjalność- gra na gitarze

DZIEKAN WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO

AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Gitary i Harfy specjalność- gra na gitarze

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 •  spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 •  posiadają dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 • wykazują się osiągnięciami artystycznymi,
 • posiadają minimum pięcioletni staż pracy w wyższej uczelni muzycznej.

  Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:
 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie,
 2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 3. Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 4. Życiorys,
 5. Dokumentację dorobku artystycznego.


OFERTY należy składać do dnia 22 lutego 2013r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej -Katowice
ul. Zacisze 3 – budynek Rektoratu, I piętro, pokój nr 2.


Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku asystenta.


ostatnia modyfikacja: 22-01-2013
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek