Konkursy na stanowiska


27-08-2012

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Kameralistyki

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach


ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,
w Katedrze Kameralistyki


1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  •  Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy
     kwalifikacyjnej.

4. Dokumenty  należy  składać do dnia  26. 09.  2012 r. w Dziale Kadr i Archiwum,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3, I piętro pok. nr 2. 


ostatnia modyfikacja: 27-08-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek