Konkursy na stanowiska


27-08-2012

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji

 REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach


ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji


1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacje II stopnia,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
 • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
 • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego
  lub kwalifikacji II stopnia
 • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej
  nominacji

3. Dokumenty  należy  składać do dnia  26. 09.  2012r. w Dziale Kadr i Archiwum,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro, pokój nr 2.


 


ostatnia modyfikacja: 27-08-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek