Konkursy na stanowiska


01-08-2012

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki w specjalności : kameralistyka fortepianowa

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ  IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Kameralistyki w specjalności : kameralistyka fortepianowa

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
    z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
  • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych ,
  • Życiorys,
  • Dokumentację dorobku artystycznego i pedagogicznego.

1. Prezentacja artystyczna:

    a/ solowy wirtuozowski utwór fortepianowy o czasie trwania do 10 minut;

     b/ prezentacja utworów kameralnych w dowolnym składzie instrumentalnym oraz wokalnym

         o łącznym czasie trwania około 20 minut;               

2. lekcja – utwór zostanie podany do wiadomości kandydatów na 14 dni przed datą egzaminu;

3. rozmowa kwalifikacyjna;

4. ocena dorobku na podstawie złożonej dokumentacji.

 

OFERTY należy składać do dnia 30. 08. 2012 r. w Dziale Kadr i Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro, pokój nr 2.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 01-08-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek