Konkursy na stanowiska


01-08-2012

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji specjalność: puzon

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,
w Katedrze Instrumentów Dętych i Perkusji specjalność: puzon

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora habilitowanego (kwalifikacje II  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,

 

 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora habilitowanego  (kwalifikacji II stopnia)  
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 

 1. 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy  

     kwalifikacyjnej.

 

 1. 4.    Dokumenty  należy  składać do dnia  30. 08.  2012 r. w Dziale Kadr i Archiwum ,  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3,  I piętro, pokój nr 2. 


 

 

 

 

 


ostatnia modyfikacja: 01-08-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek