Konkursy na stanowiska


04-06-2012

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Kameralistyki

w specjalności : kameralistyka fortepianowa

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,
 • posiadają staż pedagogiczny na wyższej uczelni artystycznej.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
 • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych ,
 • Życiorys,
 • Dokumentację dorobku artystycznego,
 • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

 

Z kandydatami zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

 

OFERTY należy składać do dnia 29 czerwca 2012 r. w Dziale Kadr i Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 04-06-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek