Konkursy na stanowiska


28-05-2012

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

REKTOR

Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

 ogłasza

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,

w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

 specjalność – teoria muzyki

 

 1. 1.    Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
 • posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia), 
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 

 1. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

 

 • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia), 
  • Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 

 1. 3.    Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy  

     kwalifikacyjnej.

 

 1. 4.    Dokumenty  należy  składać do dnia  28. 06. 2012 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3 I piętro. 

 

                 ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34

                 Tel.  32 / 7792348                                      ax. 32 / 7792124

                               Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 28-05-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek