Konkursy na stanowiska


02-04-2012

konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

DZIEKAN
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

 ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

w specjalności : gra na wiolonczeli

 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo  o szkolnictwie wyższym
  z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, posiadają tytuł magistra
 • wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

 

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 

 • Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
 • Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • Dyplom magisterski ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 • Życiorys,
 • Dokumentację dorobku artystycznego,
 • Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

 

Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia 35 minutowego recitalu, przeprowadzenia lekcji otwartej.

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmowy z kandydatami.

 

OFERTY należy składać do dnia 7 maja 2012 r. w Dziale Kadr i Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro.

 

Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 


ostatnia modyfikacja: 02-04-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek