Konkursy na stanowiska


22-03-2012

konkurs otwarty na stanowisko starszego wykładowcy w zakresie języka angielskiego

  REKTOR
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICAC

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko

starszego wykładowcy
w zakresie języka angielskiego

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  •  spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) oraz § 60 pkt. 6 Statutu Akademii,
  • posiadają tytuł magistra na kierunku filologia angielska,
  • wykazują się doświadczeniem w tłumaczeniu tekstów z zakresu muzyki,
  • posiadają 10-letni staż pedagogiczny w uczelni lub szkolnictwie niższego szczebla.

 

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1.  Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom ukończenia studiów wyższych i uzyskania tytułu magistra na kierunku filologia angielska
  4. Życiorys.
  5. Wykaz wybranych tłumaczonych tekstów z zakresu muzyki opublikowanych w ciągu ostatnich 5 lat.

 

OFERTY należy składać do dnia 23.04.2012 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej –
Katowice, ul. Zacisze 3. I piętro.

 Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.

 
ul. Zacisze 3, 40-025 Katowice, NIP 634-013-64-34
tel.  32 / 7792348, fax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

 

 


ostatnia modyfikacja: 22-03-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek