Konkursy na stanowiska


27-01-2012

konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy w Katedrze Twórczości i Interpretacji Jazzowej

DZIEKAN
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko wykładowcy
w Katedrze Twórczości i Interpretacji Jazzowej

w zakresie kierunku jazz i muzyka estradowa

w specjalności instrumentalistyka jazzowagra na kontrabasie/gitarze basowej

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

1. spełniają wymogi określone w art. 109 ust. 1 Ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym  z dnia 27.07.2005 r. (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.),
2. posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
3. wykazują się osiągnięciami artystycznymi.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych.
4. Życiorys.
5. Dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie instrumentalistyki jazzowej – gry na skrzypcach.

OFERTY należy składać do dnia 27.02.2012 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej –
Katowice, ul. Zacisze 3. I piętro.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.


ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

 


ostatnia modyfikacja: 27-01-2012
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek