Konkursy na stanowiska


30-06-2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

 Katowice  30.06.2011 r.

DZIEKAN
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
AKADEMII MUZYCZNEJ
 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
 w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
w zakresie kierunku/dyscypliny artystycznej dyrygentura

 

 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  2. posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  3. wykazują się osiągnięciami artystycznymi.

 2. Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych.
  4. Życiorys.
  5. Dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie dyrygentury

 3. OFERTY należy składać do dnia 29.07.2011 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej - Katowice, ul. Zacisze 3. I piętro.

 4. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.


ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 30-06-2011
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek