Konkursy na stanowiska


25-05-2011

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Fortepianu

 Katowice, dnia 25.05.2011 r.

DZIEKAN 
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
w Katedrze Fortepianu
w specjalności : gra na fortepianie

 1. Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym 
   z dnia 27.07.2005r. (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  2. posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  3. wykazują się znacznymi osiągnięciami artystycznymi i w pracy pedagogicznej,

 2. Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie,  
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  4. Życiorys,
  5. Dokumentację dorobku artystycznego,
  6. Informację o przebiegu pracy pedagogicznej.

 3. Kandydaci zobowiązani są do przedstawienia 40-45 minutowego zróżnicowanego programu oraz przeprowadzenia lekcji otwartej .

 4. Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo do skrócenia program przesłuchania.

 5. OFERTY należy składać do dnia 25 czerwca 2011 r. w Dziale Kadr i Archiwum Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach, ul. Zacisze 3 I piętro.

 6. Pozytywne rozstrzygnięcie Konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku asystenta.


ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 25-05-2011
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek