Konkursy na stanowiska


13-05-2011

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Chóralistyki

 Katowice, 13.05. 2011 r.

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,
w Katedrze Chóralistyki – Zakładzie Edukacji Muzycznej

 

 1.  Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  2. posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia),  
  3. wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  1. Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  3. Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia),  
  4. Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Dokumenty  należy  składać do dnia  13. 06. 2011 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3 I piętro.  ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 13-05-2011
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek