Konkursy na stanowiska


11-05-2011

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego, w Katedrze Chóralistyki

Katowice, 11.05. 2011 r.

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko profesora nadzwyczajnego,
w Katedrze Chóralistyki 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  stopień doktora habilitowanego lub kwalifikacji II stopnia,
  • wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.
 2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
  • Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  • Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  • Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych, stopnia doktora habilitowanego lub kwalifikacji II stopnia
  • Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji
 3. Dokumenty  należy  składać do dnia  11. 06.  2011 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej       im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro.  ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

 


ostatnia modyfikacja: 11-05-2011
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek