Konkursy na stanowiska


11-05-2011

Konkurs Otwarty na stanowisko wykładowcy, w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu specjalność: pianista akompaniator.

Katowice, 11 maja 2011 r.

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
 Konkurs Otwarty na stanowisko wykładowcy,   
w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu
specjalność: pianista akompaniator

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:
  • spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, 
  • wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej,
  • mogą wykazać się co najmniej dwuletnią, udokumentowaną współpracą z wokalistami.
 2. 2.    Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:
  • zgłoszenie udziału w Konkursie,
  • życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  • dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych, 
  • dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.
 3. Program egzaminu konkursowego obejmuje:
  • duet: jedna część sonaty klasycznej z towarzyszeniem drugiego instrumentu,
  • 20 minutowy recital: głos i fortepian -  pieśni i arie zróżnicowane pod względem stylu, formy i epoki,
  • czytanie a vista.
 4.  Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.
 5. Dokumenty należy składać do dnia 11 czerwca 2011 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Zacisze 3, I piętro.
 6.  Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  wykładowcy.

 


ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 11-05-2011
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek