Konkursy na stanowiska


11-08-2010

Konkurs Otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego, w Katedrze Wokalistyki

 Katowice, 11.08. 2010 r.

REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko profesora zwyczajnego,
w Katedrze Wokalistyki
specjalność: śpiew solowy

 

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  2. posiadają tytuł  profesora sztuk muzycznych,  
  3. wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  1. Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  3. Odpis  nadania tytułu profesora sztuk muzycznych,
  4. Zwięzły opis osiągnięć artystycznych i dydaktycznych od dnia uzyskania ostatniej nominacji

 3. Dokumenty  należy  składać do dnia  11. 09.  2010 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Zacisze 3, I piętro.  


ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 11-08-2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek