Konkursy na stanowiska


13-07-2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki

 Katowice  13.07.2010 r.

DZIEKAN
WYDZIAŁU KOMPOZYCJI, INTERPRETACJI, EDUKACJI I JAZZU
AKADEMII MUZYCZNEJ
IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
 w Katedrze Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki
specjalność- teoria muzyki


Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które: 

  • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
  • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  • wykazują się osiągnięciami artystycznymi. 

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

  1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
  2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
  3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych.
  4. Życiorys.
  5. Dokumentacja osiągnięć i dorobku w zakresie teorii muzyki 

OFERTY należy składać do dnia 13.08.2010 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej -Katowice ul. Zacisze 3.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta..

 ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                            Fax. 32 / 7792124
 Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 13-07-2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek