Konkursy na stanowiska


08-06-2010

Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta, w Katedrze Instrumentów Smyczkowych

 Katowice, 08.06. 2010 r.

 REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
Konkurs Otwarty na stanowisko adiunkta,
w Katedrze Instrumentów Smyczkowych
specjalność: skrzypce

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które:

  1. spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym”,
  2. posiadają stopień doktora (kwalifikacje I  stopnia),  
  3. wykazują się znacznymi osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących     dokumentów:

  1. Podanie o dopuszczenie do konkursu,
  2. Życiorys i kwestionariusz osobowy,
  3. Dyplom uzyskania stopnia doktora (kwalifikacji I  stopnia),  
  4. Dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 4. Dokumenty  należy  składać do dnia  08 . 07. 2010 r. w Dziale Kadr,  Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach ,ul. Wojewódzka 33, pok. nr 19.  ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                                            ax. 32 / 7792124
 Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875


ostatnia modyfikacja: 08-06-2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek