Konkursy na stanowiska


10-05-2010

Konkurs Otwarty na dwa stanowiska wykładowcy, w Międzywydziałowym Studium Fortepianu Ogólnego i Akompaniamentu

 REKTOR
Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego
w Katowicach

ogłasza
            Konkurs Otwarty na dwa stanowiska wykładowcy,    
w  Międzywydziałowym  Studium  Fortepianu  Ogólnego i  Akompaniamentu
specjalność: pianista akompaniator

 1. Do konkursu mogą przystąpić osoby, które

  - spełniają wymogi określone w Art. 109 ustawy z dnia 27.07.2005 r. „Prawo o szkolnictwie
    wyższym”,

  posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  wykazują się osiągnięciami w działalności artystycznej i dydaktycznej.

 2. Kandydaci przystępujący do konkursu, proszeni są o złożenie w Dziale Kadr następujących dokumentów:

  - zgłoszenie udziału w Konkursie,
  życiorys i kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
  dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
  - dokumentacja dorobku  artystycznego i dydaktycznego.

 3. Program egzaminu konkursowego obejmuje:

  - duet: jedna część sonaty klasycznej z towarzyszeniem drugiego instrumentu,
  duet: dwie pieśni,
  - samodzielne przygotowanie materiału nutowego, otrzymanego na pół godziny przed
    prezentacją,

  czytanie a vista.

 4. Komisja konkursowa ma prawo do przeprowadzenia z kandydatem rozmowy kwalifikacyjnej.

 5. W przypadku dużej ilości zgłoszeń konkurs zostanie podzielony na dwa etapy.

 6. Dokumenty należy składać do dnia 10 czerwca 2010 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej  im. Karola Szymanowskiego w Katowicach przy ul. Wojewódzkiej 33, pok. Nr 19.

 7. Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku wykładowcy.

ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34
Tel.  32 / 7792348                                              Fax. 32 / 7792124
Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

ostatnia modyfikacja: 10-05-2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek