Konkursy na stanowiska


25-02-2010

Konkurs otwarty na stanowisko asystenta w Katedrze Kameralistyki

Akadamie Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach

Katowice  24.02.2010 r.

DZIEKAN 
WYDZIAŁU WOKALNO – INSTRUMENTALNEGO
AKADEMII MUZYCZNEJ
 IM. KAROLA SZYMANOWSKIEGO W KATOWICACH

ogłasza 
konkurs otwarty na stanowisko asystenta
 w Katedrze Kameralistyki
specjalność- kameralistyka fortepianowa 

Do Konkursu mogą przystąpić osoby, które:

 • spełniają wymogi określone w art. 109 ust.1 Ustawy- Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27.07.2005r.     (Dz.U. Nr 164, poz.1365 z póź.zm.),
 • posiadają dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych,
 • wykazują się osiągnięciami artystycznymi.

Kandydaci przystępujący do udziału w Konkursie proszeni są o złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenie udziału w Konkursie.
 2. Kwestionariusz osobowy ze zdjęciem.
 3. Dyplom ukończenia wyższych studiów muzycznych.
 4. Życiorys.
 5. Dokumentację dorobku artystycznego.

PROGRAM:

I.  Utwory solowe.

 • J. S. Bach  – Dowolne Preludium i Fuga z Das Wohltemperierte Klavier
 • F. Chopin – 1 Etiuda z op.10 lub 25 z wyłączeniem op. 10 nr 3 i 6 oraz op.25 nr 7

UTWORY WYKONANE Z PAMIĘCI

II.  Utwory kameralne :

 1. 2 dowolne pieśni
 2. Pierwsza część sonaty skrzypcowej L. van Beethovena
 3. Utwór romantyczny z dowolnym instrumentem
 4. Utwór obowiązkowy: J. Brahms- Trio a - moll op. 114 cz.1
 5. Krótki, wybrany przez komisję konkursową, utwór kameralny przygotowany w ciągu 45 min. w trakcie egzaminu.

III. Lekcja – utwór zostanie podany do wiadomości kandydata na 14 dni przed datą egzaminu.

IV. Rozmowa kwalifikacyjna

V.  Ocena dorobku pianistycznego, kameralnego i pedagogicznego zawartego w dokumentacji.


W przypadku dużej ilości kandydatów konkurs zostanie podzielony na dwa etapy.

OFERTY należy składać do dnia 24.03.2010 r. w Dziale Kadr Akademii Muzycznej -Katowice 
 ul. Wojewódzka 33.

Pozytywne rozstrzygnięcie konkursu nie stanowi gwarancji natychmiastowego zatrudnienia na stanowisku  asystenta.

 

ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice,  NIP 634-013-64-34

Tel.  32 / 7792348                                                          Fax. 32 / 7792124

Nr konta: 22 1050 1214 1000 0007 0000 7875

ostatnia modyfikacja: 25-02-2010
osoba modyfikująca: Administrator
za treść odpowiada: Katarzyna Król-DominiczewskaAkademia Muzyczna Katowice - budynek